<

Bildtext
Bildtext
Bildtext
Bildtext
Bildtext
Bildtext

Installation med vävar i mohair och silke. Jag blev under hösten 2022, tillsammans med fem andra konstnärer, inbjuden att tolka en historisk person med utgångspunkt ur skriften Halmstads kvinnokarta av Mymmel Blomberg och Ingegerd Sahlström (2022). Mitt verk refererar till Laura Petri, Frälsningssoldat 1879-1959 vars arbete, person och livsöde berört mig mycket i arbetet. Laura är en förebild i bland annat hennes arbete som föreståndarinna på ett räddningshem för prostituerade. Hon lyssnade på kvinnorna och tog vara på berättelser för att senare i livet ge dem liv och styrka i hennes böcker. Laura trodde på kärlek, hon fann styrka och tilltro i kvinnan och hyllade modern vars kärlek hon såg som den allra största och innerligaste. Det var hennes kärlek till människan som fick henne att sträva efter en plats i den kristna kyrkan Frälsningsarmén, en kyrka med stort samhällsengagemang. Laura Petris liv förändrades så småningom drastiskt. Laura hade hållit kontakt med en manlig bekant från studenttiden. Ledningen i församlingen ifrågasatte detta och tvingade henne att avsluta kontakten. Lauras glädje och passion avtog och hon genomgick en själslig kamp. Föreståndarinnan på Frälsningsarmén tvingade Laura till en vistelse på ett vilohem för psykiatrisk vård. Vistelsen kom att innebära tvångsintag av sömnmedel, morfinsprutor och tvångsbad. Laura blev berövad rättigheten över sin egen kropp. Tiden passerade och efter ett par år lyckades hon till slut göra sig fri från fångenskapen. Hon återgick inte till Frälsningsarmén trots att hon fortfarande högaktade församlingen utan ägnade sig sedan åt studier och sitt författarskap och skrev bland annat om sina upplevelser i tvångsvården.