<

JA
I min praktik utgår jag från min position som kvinna, konstnär och mamma och utforskar skildringen av kvinnan genom olika epoker och filosofiska traditioner i främst den västerländska (konst)historien, för att förstå kvinnans situation i tid och rum. Med historiska målningar som förlagor synliggör jag historiska detaljer av protest och motstånd för och diskutera i dagens ljus och förändra det perspektiv vi ser på dessa bilder. Ögonblicksbilder från tidigare eror bearbetas, sammanfogas och förs in i ett samtida sammanhang som suddar ut gränser i tid. Dessa bildkompositioner bestående av måleri, teckning och skulptural installation ackompanjeras av element från den medicinska, religiösa och textilhistoriska världen. Tillsammans skapar de en enhet som speglar de olika ideal som blivit djupt ingraverade i den kvinnliga huden. Jag vill visa på den struktur som ligger till grund för dessa bilder, Jag vill se kvinnan bakom mannens blick och lyfta fram den personliga historien med det historiska skeendet. Jag vill även lyfta fram kvinnliga konstnärer som arbetat med liknade tema i historien och genom olika metoder referera till deras verk. Bilderna arbetar jag med på textila material, utvalda från bland annat referenser i kvinnligt mode, en del av tygerna är färgats och målade med färgpigment från medicinalväxter hämtade ur Trotula av Salernos omfattande skrifter. Hon var läkare under tidigt 1200-tal och specialiserade sig på kvinnomedicin. Trotulan var den rådande handboken för kvinnomedicin fram till dess att makten över kvinnokroppen togs över utav den manliga läkaren. Trots att kvinnans historia oftast inte är det som registrerats i texter och historieböcker är det viktigt för mig att blicka tillbaka på den historia som främst skrivits och målats utav mannen. Genom att sätta bilderna i en annan kontext och se kvinnan med en annan blick hoppas jag på att öppna upp för en dialog om dagens situation för kvinnan, konstnären och modern.